Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (druki nr 3835 i 3894).


Poseł Waldemar Andzel:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko klubu w sprawie projektu ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.

    20 sierpnia 2008 r. rząd Rzeczypospolitej Polskiej i rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki podpisały umowę dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących. Następnie strony przystąpiły do prac nad porozumieniem wykonawczym, którego celem jest zapewnienie, że wykorzystanie terenów otaczających bazę systemu obrony przeciwrakietowej USA jest zgodne z wymogami jej funkcjonowania.

    Po dokonaniu w 2009 r. przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki kompleksowego przeglądu programu obrony przeciwrakietowej prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama ogłosił decyzję o modyfikacji architektury amerykańskiej obrony przeciwrakietowej w Europie. Obecnie zakłada ona rozmieszczenie w Rzeczypospolitej Polskiej bazy z rakietami przechwytującymi bazowania naziemnego typu SM-3. Instalacja ta miałaby na celu obronę Europy przed atakiem rakietowych pocisków balistycznych krótkiego, średniego i pośredniego zasięgu. Zmiany w architekturze systemu spowodowały potrzebę analizy uwarunkowań technicznych związanych z projektowanym systemem, w tym wymagań dotyczących właściwego użytkowania terenu wokół bazy. Od czasu wstępnego określenia ze stroną amerykańską w 2009 r. przewidywanego w porozumieniu zakresu ograniczeń w użytkowaniu terenów wokół bazy Ministerstwo Obrony Narodowej przekazywało właściwym władzom samorządowym niezbędne informacje wraz z prośbą o ich uwzględnienie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na tych terenach.

    Zawarcie porozumienia służy realizacji umowy wskazującej gotowość rządu Rzeczypospolitej Polskiej do uregulowania zasad korzystania z terenów otaczających bazę w oparciu o informacje przekazane przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki. W porozumieniu wymienione są ograniczenia. Dotyczą one prac budowlanych, kształtowania polityki przestrzennej oraz ustalania zasad zagospodarowania i zabudowy. Wskazuje się też ograniczenia użytkowania nadajników elektromagnetycznych i urządzeń inicjowanych elektrycznie oraz lotów powietrznych w przestrzeni powietrznej nad bazą i wokół niej.

    Skutki prawne porozumienia to m.in uwzględnianie przez właściwe organy ograniczeń określonych w treści porozumienia, ustanowienie nad bazą i wokół niej strefy o ograniczonym ruchu lotniczym typu R czy ustanowienie szczegółowych procedur operacyjnych dotyczących wydawania zgód przez dowódców bazy na wlot w przedmiotową przestrzeń powietrzną.

    Wejście w życie porozumienia nie spowoduje bezpośrednich skutków finansowych. Stanie się ono elementem wspólnych działań rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, prowadzących do zapewnienia niezbędnych warunków funkcjonowania systemu obrony przed rakietami balistycznymi planowanego do zainstalowania w bazie, co można określić jako skutek polityczny i militarny. Baza systemu obrony przed rakietami balistycznymi Redzikowo na posiedzeniu 5 sierpnia 2014 r. została uznana przez Radę Ministrów za obiekt szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Porozumienie i baza są oczekiwane przez Polskę od wielu lat.

    Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej i rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a co za tym idzie, również dotyczące jej porozumienie wykonawcze, jest korzystna dla bezpieczeństwa Polski. W związku z powyższym Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za ratyfikacją porozumienia. Dziękujemy bardzo.Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.


269 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o funkcjonowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja bieżąca w sprawie opresyjnej ingerencji organów państwa...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy