Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Józefa Hrynkiewicz:

    Pani Marszałek! W trybie sprostowania, a także w trybie prośby zgłoszonej do pani marszałek.

    Pani marszałek, proszę o przesłuchanie taśm, żeby...

    (Poseł Rafał Grupiński: Taśmy to wasza specjalność.)

    Marszałek:

    Ja taśm nie będę przesłuchiwała.

    Poseł Józefa Hrynkiewicz:

    ...Komisja Etyki Poselskiej i Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich przesłuchały taśmy z posiedzenia tej podkomisji. (Gwar na sali)

    (Poseł Krystyna Pawłowicz: Cicho.)

    Marszałek:

    Bardzo proszę o spokój na sali.

    Proszę państwa, bardzo proszę.

    Poseł Józefa Hrynkiewicz:

    Pani Marszałek! Jeśli pani marszałek mi pozwoli, to powiem, że po prostu nie ma tu ani słowa prawdy w tym, co przedstawił pan poseł Miller. I dlatego proszę, żeby zajęła się tym Komisja Etyki Poselskiej i Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, bo taki tryb prac nad projektem ustawy jest po prostu obrażający dla powagi Wysokiej Izby. (Oklaski)

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Tobą się zajmie.)Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprostowanie


186 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy