Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Józefa Hrynkiewicz:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W trybie sprostowania tego, co przedstawił Wysokiej Izbie pan poseł Dziadzio. Otóż projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, pomimo że jest projektem poselskim, nie doczekał się opinii ani ministra zdrowia, ani ministra nauki, ani ministra spraw zagranicznych o zgodności tego projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej. Prosiłam o to wielokrotnie i ministra zdrowia, i innych ministrów, prosiliśmy o to, żeby wydali taką opinię, ale taka opinia nie została wydana. Projekt tej ustawy miał wszystkie opinie negatywne, tj. opinię merytoryczną BAS, tj. opinię prawną Biura Analiz Sejmowych, wreszcie negatywną opinię Naczelnej Rady Lekarskiej. Projekt ustawy jest niezgodny z art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

    Chcę powiedzieć, że zarówno tryb procedowania nad tym projektem ustawy w podkomisji, jak i tryb przyjmowania były po prostu obraźliwe dla powagi, znaczenia i funkcji Sejmu. Dlatego też przyszłam na to posiedzenie komisji, przynosząc do sekretariatu 39 stron poprawek w nadziei, że będzie on procedowany. Jednak do procedowania w tej komisji nad tym projektem ustawy nie zgłosili się nawet posłowie, którzy podpisali się pod tym projektem ustawy, więc naprawdę nie było z kim rozmawiać. Zgłaszanie takich pretensji, że nie chcieliśmy złej ustawy, której także rząd nie popierał, przecież rząd Platformy Obywatelskiej, naprawdę jest co najmniej dziwne. Nie będę omawiała tego projektu ustawy. Jeśli kogoś z państwa to interesuje, może zajrzeć do tekstu. (Dzwonek) Tekst projektu ustawy jest dostępny. Moje poprawki są dostępne w komisji i bardzo proszę, aby te wszystkie opinie zostały tutaj przez panów wycofane. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny


442 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprostowanie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józefa Hrynkiewicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy