Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Zbyszek Zaborowski:

    Szanowna Pani Marszałek! Zwracam się o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów w celu przeprowadzenia poszukiwań kilku projektów ustaw samorządowych, które zaginęły u marszałka Sejmu. Pierwsza rzecz dotyczy projektu ustawy metropolitalnej, który jest procedowany od dwóch lat, jest gotowe sprawozdanie. Trzeba go poprawić w istotny sposób, ale ta ustawa jest potrzebna, m.in. w aglomeracji górnośląskiej. Warto zakończyć prace parlamentu nad tą ustawą.

    Druga sprawa to nierozpatrzone poprawki Senatu do ustawy o rewitalizacji. Bez tej ustawy samorządy nie będą mogły wydawać pieniędzy na odnowę polskich miast. To zadziwiające, że te poprawki drugi miesiąc czekają na rozpatrzenie.

    Zaginął również prezydencki projekt o współdziałaniu w samorządzie na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, ale po tym projekcie nikt nie będzie płakał. Jeżeli pani marszałek go nie odszuka, nie będę zgłaszał sprzeciwu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101


153 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy