Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Informacja prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski.


Poseł Dariusz Joński:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Wydawało się, że dzisiaj usłyszymy wiele konkretów w odpowiedzi na pytania, które zadaje nie tylko opozycja, ale przede wszystkim polskie społeczeństwo - ma ono dość duże obawy i też się nie ma co dziwić - a jedyny konkret, jaki usłyszeliśmy, jest taki, że jest 700 wolnych miejsc w tych ośrodkach i że tę liczbę rzekomo mamy wielokrotnie zwiększyć, ale jak, tego już nikt nie powiedział. Według informacji, którą dzisiaj pan przewodniczący Grupiński przekazał, mamy przyjąć 10 tys., a więc to się trochę rozchodzi, rozmija. Ponad 9 tys. tych miejsc ja przynajmniej nie widzę, a pani minister o tym nie wspomniała.

    W związku z tym mam pomocnicze pytania - być może one pozwolą rozstrzygnąć, rozwiać wiele wątpliwości. Po pierwsze: W jakich dokładnie miejscowościach zostaną umieszczeni ci uchodźcy? Chodzi mi o precyzyjną informację - miejscowość, liczba uchodźców. Po drugie: Jeśli wśród tych 10 tys. będzie ok. 3 tys. dzieci, czy będzie ich dotyczył obowiązek szkolny, w jakich szkołach będą się uczyć, jaka jest procedura nostryfikacji umiejętności? (Dzwonek)

    Jeszcze chwila, panie marszałku, jeszcze dwa krótkie pytania.

    Po trzecie: Czy osoby przebywające w obozach w Polsce będą miały możliwość wychodzenia na miasto, czy będą w tych obozach na stałe, będą zamknięte? Jeśli będą mogły wychodzić, czy będą mogły podejmować pracę? Jeśli nie, to czy ucieczka z obozu skutkuje sankcjami?

    I rzecz ostatnia, bardzo istotna. Proszę wskazać, jakie dokładnie przepisy stosowane będą wobec zbrodniarzy wojennych, którzy, jak wiemy, również uciekają do Europy wśród uchodźców. Jeśli nie popełnili w Polsce czynu zabronionego, a Polska i tak nie może wydać nawet tych ściganych międzynarodowymi listami gończymi, to czy terroryści oraz zbrodniarze wojenni będą mogli swobodnie chodzić po ulicach polskich miast? Jakie dokładnie środki Polska przeznaczy na ich identyfikację i jakimi dokładnie instrumentami prawnymi dysponuje, żeby uniemożliwić im podjęcie działalności terrorystycznej w Polsce? Z informacji, jakie posiadam, wynika, że żadnymi, ale chciałbym od pani minister usłyszeć dokładną odpowiedź. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski


57 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy