Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Informacja prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski.


Poseł Zbyszek Zaborowski:

    Jaki jest czas na zadanie pytania, panie marszałku?

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Czas na zadanie pytania wyznaczam na 1 minutę.

    Poseł Zbyszek Zaborowski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Uchodźcy nie biorą się znikąd. Na Bliskim Wschodzie od dłuższego czasu trwa wojna. Polityka Zachodu wobec Bliskiego Wschodu nie tylko okazała się nieskuteczna, ale również awanturnicza. Pytanie: Co robi rząd, co robi polska dyplomacja na rzecz ustabilizowania sytuacji na Bliskim Wschodzie? Mam na myśli sprawę Iraku, Syrii i Libii. Według mnie na razie jedynym ruchem jest likwidacja ambasad w Trypolisie, Bagdadzie, ambasada w Syrii też nie funkcjonuje - ten kraj, jak wiemy, jest zabezpieczany z Libanu. Oczywiście sama Polska nic nie zrobi w sprawie zmiany polityki Zachodu, bo to jest kwestia odpowiedzialności Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, ale potrzebna jest inicjatywa.

    Drugie pytanie. (Dzwonek) ponieważ tu trwa polityczne przerzucanie się odpowiedzialnością oraz straszenie uchodźcami politycznymi z Syrii i przede wszystkim z Iraku, ale również z innych krajów, moje pytanie brzmi następująco: Ponieważ Polska nie jest rajem na ziemi i wiemy, że zainteresowanie...

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Proszę zadać pytanie, bo skończył się panu czas.

    Poseł Zbyszek Zaborowski:

    ...panie marszałku, naszym krajem, jeżeli chodzi o dyslokację, jest bardzo umiarkowane, czy rząd polski ma jakiekolwiek rozeznanie, czy jakaś licząca się grupa uchodźców w ogóle jest zainteresowana pobytem w Polsce, czy tylko w Niemczech i w Skandynawii? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski


187 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy