Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (druki nr 3747 i 3793).


Poseł Kazimierz Smoliński:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, druk nr 3747.

    Projektowana zmiana ustawy dokonuje zmiany ustawy o żegludze śródlądowej z 21 grudnia 2000 r. w następującym zakresie.

    W celu implementowania dyrektywy Komisji 2012/48/UE przewidywana jest zmiana wymagań kwalifikacyjnych dla jednego z ekspertów powoływanych przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej w skład technicznej komisji inspekcyjnej. To ma być specjalista do spraw nautyki, będzie musiał posiadać patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej uprawniający do kierowania statkiem, który ma podlegać inspekcji.

    W celu implementacji dyrektywy Komisji 2013/49/UE określone zostały zasady otrzymywania, przechowywania i przekazywania informacji o statkach organom administracji publicznej w Polsce, Komisji Europejskiej oraz państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym. Między innymi w tym celu planuje się utworzenie bazy danych statków oraz wyznaczenie dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie do prowadzenia takiej bazy.

    W komisji była dosyć ożywiona dyskusja związana z propozycjami, które złożył nasz klub, jeżeli chodzi o utworzenie bazy danych o statkach. Naszym zdaniem należało jednak utworzyć nie jedną bazę, tylko kilka baz. W tym zakresie złożyliśmy projekt poprawki, aby oprócz bazy danych o statkach, zwanej bazą danych statków, była również baza dokumentacji poświadczających uprawnienia członków załóg statków oraz trzecia - danych o stanie śródlądowych dróg wodnych. Tym bardziej że Unia Europejska wymaga tylko tej jednej bazy, czyli bazy danych o statkach. Pewne zaniepokojenie może budzić to, że w bazie danych osobowych pozyskiwanych w związku z ubieganiem się o dokumenty kwalifikacyjne mogą być zawierane też informacje czy to wrażliwe, czy takie, które mogłyby podlegać ujawnieniu osobie zainteresowanej, a z tych przepisów nie wynika, aby osoba, której dane będą zebrane, miała dostęp do tej bazy. Jednakże to nie zostało przyjęte przez komisję. Nie jest to wielki problem naszym zdaniem, ale szkoda, że się nad tym nie pochylono.

    Natomiast generalnie w związku z tym, że dyrektywa wymaga tego, aby taką zmianę przyjąć, nasz klub nie będzie przeciwny wprowadzeniu tej ustawy. Dziękuję bardzo.Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej


32 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy