Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (druki nr 3747 i 3793).


Poseł Mirosław Pluta:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska przedstawię stanowisko dotyczące projektu ustawy zawartego w druku nr 3747 i druku nr 3793.

    Celem projektu jest implementacja dyrektywy Komisji 2012/48/UE z dnia 10 grudnia 2012 r. oraz dyrektywy unijnej 2013/49/UE z dnia 11 października 2013 r. Wdrożenie dyrektyw zakłada kilka istotnych zmian w ustawie o żegludze śródlądowej. Między innymi zakłada zmianę kwalifikacji dla eksperta powoływanego w skład komisji inspekcyjnej. Nakłada nowe zadania na administrację żeglugi śródlądowej, tzw. administrowanie elektroniczną bazą danych, w ramach którego ustanawia się obowiązek przekazywania przez dyrektorów określonych informacji do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Komisję Europejską. Ustawa również zawiera zasady przekazywania tych informacji, wskazuje dokładnie, w jakim trybie one mogą być przedstawione.

    Klub Platformy Obywatelskiej opowiada się za projektem ustawy i prosi o głosowanie za. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej


64 wyświetleń

Zobacz także: