Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3585 i 3795).


Poseł Zofia Popiołek:

    Pani Marszałkini! Pani Minister! Wysoka Izbo! My poprzemy ten projekt. Niemniej ja od początku mówiłam jako praktyk, bo ja niejako oderwałam się od życia dopiero teraz, przed czterema laty, od kiedy jestem w Sejmie i patrzę na to z punktu widzenia góry, a do tej pory tkwiłam bezpośrednio w realiach życia, też wśród rodzin wielodzietnych... Pan poseł, mój poprzednik mówił, ile dzieci przypada na taką rodzinę. Ja miałam kontakt z rodziną z dziesięciorgiem dzieci, rekordzistka w dzielnicy miała 21 dzieciaków.

    W pewnym sensie ja od początku uważałam, że Karta Dużej Rodziny jest instytucją troszeczkę fasadową. Ona jest potrzebna z punktu widzenia obywatelskiego, ponieważ uruchamia wrażliwość różnych podmiotów, żeby takie rodziny wesprzeć, ale nie jest rozwiązaniem, nie jest tym, co stanowi panaceum na to, żeby w Polsce rodziły się dzieci. Gdzie mają się rodzić? Nie ma mieszkań. Od czterech lat mówię o tym problemie. Jak ta uwaga wydaje się celna w obliczu sprawy uchodźców. Gdzie oni mają zamieszkać? Mają sobie kupić mieszkanie u dewelopera z kredytem na 30 lat? Nie jesteśmy przygotowani szerzej, bardziej kompleksowo do tego, żeby młodzi ludzie chcieli mieć dzieci. Jak mówię, przyczyn jest wiele, więc istotne jest nie tylko dawanie przywilejów w postaci bezpłatnego przejazdu czy obniżek, ulg tu i ówdzie.

    Odnośnie do tej konkretnej ustawy powiem, że na całym świecie na śmieciach się zarabia. Segregacja śmieci, szczególnie w rodzinach wielodzietnych, w których rośnie młode pokolenie, powinna być nawykiem, bo wszystkiego się nie wyrzuca, bo śmieci można ekologiczne przetworzyć na coś innego. Jeżeli chodzi o stan umysłów, to uważam to rozwiązanie za celowe. Niemniej nie możemy spoczywać na laurach i mówić tylko o tym, że jest Karta Dużej Rodziny czy obiecane 500 zł na dziecko, bo ten problem nie zniknie, od razu nie wzrośnie dzietność, nie będzie dzieci, które będą utrzymywały starsze pokolenie. Nawiasem mówiąc, jeżeli chodzi o rodzinę, gdzie było 21 dzieci, to niestety obecnie praktycznie większość z nich to margines społeczny, dlatego że mama była zajęta bieganiem po różnych instytucjach charytatywnych. W zasadzie w ich domu nigdy się nie gotowało. Kiedy próbowałam załatwić tej pani chleb do zupy, bo wydawało mi się, że w przypadku takiej liczby dzieciaków gar zupy stanowi ciepły posiłek, ona kupowała w sklepie spożywczym zupki chińskie.

    Żeby wzrosła dzietność, potrzeba naprawdę poważnych i głębokich zmian, a nie tylko fasadowych rozwiązań. Poprzemy to, bo mamy sytuację taką, jaką mamy, ale to nie rozwiązuje zupełnie problemów i nie zachęci ludzi do zdecydowania się na tak potrzebne nam dzieciaki, które wyrosłyby na obywateli, którzy utrzymają nas na starość. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz niektórych innych ustaw


29 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy