Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Leszek Miller:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Słowa pani premier Kopacz, że kwestia uchodźców jest sprawą narodową i nie jest to problem jednej partii politycznej czy jednego rządu, uważam za słuszne. Dlatego też w środę z tego miejsca apelowałem do pani marszałek Sejmu o wprowadzenie do porządku obrad informacji rządu o kierunkach polityki w tym zakresie i ocenę sytuacji. Proszę pamiętać, że my, Wysoka Izba, zgodnie z konstytucją mamy też obowiązek sprawować funkcję kontrolną wobec Rady Ministrów. Uważam, że w tej kadencji Sejmu ta funkcja kontrolna została bardzo istotnie osłabiona. Pani premier była łaskawa zaprosić przedstawicieli opozycji do kancelarii premiera, ale nie sygnalizowała zamiaru wystąpienia przed Wysoką Izbą. To, że klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie uczestniczył w tym spotkaniu, jest wyrazem protestu przeciwko lekceważeniu Sejmu. Gdyby pani premier wtedy powiedziała, że zaprasza przedstawicieli klubów poselskich, także opozycyjnych, bo zamierza wystąpić w Sejmie i chce skonsultować pewne tezy przed tym wystąpieniem, nasza obecność byłaby bezdyskusyjna.

    Ponieważ jednak sprawa jest narodowa, a reprezentacją polityczną narodu jest Sejm (Dzwonek), tego rodzaju debaty muszą odbywać się tutaj. Dlatego też z uznaniem przyjmuję wniosek o specjalne posiedzenie Sejmu w tej sprawie. Cieszę się, że nasze usiłowania, prezentowane od wielu dni, wreszcie doczekają się realizacji. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej poprze wniosek, który pani premier przed chwilą złożyła. Ta debata jest niezbędna, ta debata jest potrzebna tu, a nie poza Wysoką Izbą. (Oklaski)Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny


1118 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o: - senackim projekcie ustawy o działaczach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Wybór Marszałka Sejmu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy