Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonywania zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego
- referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Informacja Przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o wynikach działalności opiniodawczej i nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i wieloletnich prognoz finansowych na 2015 r.
Informacja Przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych na tle wyników kontroli regionalnych izb obrachunkowych.
Informacja Przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o szkodliwych praktykach wynikających z konieczności dostosowywania się jednostek samorządu terytorialnego do wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Sprawy bieżące.


30 wyświetleńZobacz także:


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli opieki medycznej nad osobami...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie opieki medycznej nad osobami w wieku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zapewnienia mocy wytwórczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Zaopiniowanie dla Prezydium Sejmu RP propozycji tematów kontroli zgłoszonych przez komisje...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Informacje Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Informacja nt. likwidacji Funduszu ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości oraz zaspokojenia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 44 w sprawie strat...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli koordynacji polityki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 52 w sprawie wykorzystania...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie polityki rodzinnej w Polsce.Rozpatrzenie projektu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy