Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

27 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3824 i 3899).


Poseł Maria Zuba:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pracujemy nad ustawą Ordynacja podatkowa. Jest to ustawa, która miała mieć zakres zdecydowanie szerszy od obecnie procedowanego, niemniej jednak, tak jak na początku prac nad tą ustawą zostało przez pana powiedziane, jest to bardzo trudny obszar i on wymaga jeszcze dalszych prac. Na koniec będę miała pytanie, gdyż w dzisiejszych informacjach prasowych wyczytałam, że rząd przyjął kolejne założenia zmian w ustawie Ordynacja podatkowa. Jest to bardzo trudne do zrozumienia. Jeszcze nie skończyliśmy prac nad jedną nowelizacją, a druga już jest przygotowywana. Czy potwierdza pan minister, że taka sytuacja ma miejsce?

    Spośród tych 27 poprawek pięć to poprawki, które porządkują terminologię przepisów i korygują błędne odniesienia. Pozostałe poprawki są poprawkami merytorycznymi. Część z nich jest spowodowana tym, że nie tak dawno, 10 lipca, prezydent podpisał ustawę o administracji podatkowej. Zgodnie z przepisami tej ustawy od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym w sprawach wydawania interpretacji indywidualnych będzie dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Te poprawki dostosowują przepisy i określają zakres kompetencji, jak również określają sposób wynagrodzenia dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Podobna sytuacja dotyczy poprawek, które wprowadzają możliwość zapłaty bezgotówkowej podatku i należności celnych. Te poprawki rozszerzają możliwość zapłaty w systemie bezgotówkowym, dokonywanie regulacji za pomocą polecenia przelewu. Sejm wprowadził możliwość (Dzwonek) zapłaty podatku za pomocą karty płatniczej, Senat rozszerza to dalej na inne instrumenty, np. za pomocą telefonu komórkowego.

    Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało za wprowadzeniem tych poprawek, natomiast bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na pytanie o dalszy tryb nowelizowania tej ustawy. (Oklaski)Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw


209 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy