Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3585 i 3795).


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowna Pani Minister! To ważny projekt, który ma ulżyć dużym rodzinom w codziennej doli. Według narodowego spisu powszechnego z 2011 r. mamy ponad 630 tys. dużych rodzin, w których funkcjonuje prawie 3,5 mln mieszkańców, więc skala tego jest dość znacząca. Zgodnie z przesłankami, które leżały u podstaw projektu poselskiego, mówiono o Karcie Dużej Rodziny, jednak w wyniku prac w komisji uznano, że lepszym miejscem do rozwiązania tego problemu będzie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tak aby systematyka spraw, które są podejmowane, dotyczących zwolnień i opłat była zawarta w jednym akcie prawnym. Jest to, jak wspomniałem, ważne rozwiązanie, które klub poselski popiera.

    Natomiast korzystając z obecności przedstawicieli rządu, chciałbym zapytać o pewne wątpliwości zawarte w opinii Biura Analiz Sejmowych, którą otrzymałem, dotyczące sprawozdania. Przede wszystkim to rozwiązanie mówi o tym, że ulgi i zwolnienia można stosować wtedy, kiedy funkcjonuje kryterium dochodowe, czyli krótko mówiąc, kiedy nie jest przekroczony dochód przewidziany w ustawie o pomocy społecznej lub w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Oznacza to, że zwolnienie z opłat lub ich obniżenie będzie mogło być stosowane przez radę gminy w tym pierwszym przypadku i w tym drugim przypadku, już niezależnie od kryterium dochodowego, tylko trzeba będzie spełnić przesłankę dotyczącą posiadania Karty Dużej Rodziny.

    Pojawia się też pytanie, jeśli chodzi o ten drugi wątek, czy to oznacza, że fizycznie trzeba mieć dokument Karta Dużej Rodziny, czy wystarczy jednak sam wniosek, z którego wynika, że rodzina spełnia warunki ustawy o Karcie Dużej Rodziny, bo gdyby było tylko tak, że trzeba byłoby ją posiadać, to znaczna część rodzin wielodzietnych, które z różnych powodów nie posiadają samego dokumentu Karta Dużej Rodziny, mogłaby być tutaj pokrzywdzona. Mam nadzieję, że odpowiedź w tej sprawie pozwoli lepiej zrozumieć przesłanki tej nowelizacji. A gdyby trzeba było jeszcze coś dopieścić, to zawsze mamy Wysoką Izbę, mam na myśli Senat, który w związku z tym zapewne jeszcze pochyli się nad tą nowelizacją.

    Ta nowelizacja, jak wspomniała pani poseł sprawozdawca, daje możliwości, wszystko będzie zależało od inicjatywy radnych, wójtów, burmistrzów itd. To oczywiście, jak państwo wskazywali w projekcie, ma określone skutki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego. Będzie mniej wpływów, a koszty trzeba ponieść, w związku z powyższym gmina, podejmując te decyzje, zapewne będzie postępowała racjonalnie. Krótko mówiąc, trzeba poszukać w innych miejscach środków na pokrycie kosztów tej usługi, tak aby ulżyć obywatelom, którzy po pierwsze, mają dochody kwalifikujące ich do pomocy społecznej, i po drugie, funkcjonują w dużych rodzinach. Chodzi jednak o to, żebyśmy mając rozwiązania prawne, ustawowe, systemowe, próbowali po prostu wdrażać te rozwiązania w naszych samorządach w sposób jednolity, właśnie w oparciu o akt prawny, żeby nie było tutaj wątpliwości.

    Zapewne musimy jednak spodziewać się takiej oto sytuacji, że w jednej gminie korzystającej z tego rozwiązania te ulgi będą mniejsze, a w drugiej będą większe. Nie będzie tutaj jednolitości. Sąsiad zza miedzy z dużej rodziny będzie płacił więcej, a inny - mniej. Na tym m.in. polegają demokracja i samodzielność jednostek samorządu terytorialnego. Nie możemy nic narzucić, tutaj jest duża przestrzeń dla radnych oraz organów wykonawczych, żeby tak przygotowywali te projekty uchwał, żeby one odzwierciedlały intencje ustawodawcy. Jeśli chodzi o Kartę Dużej Rodziny, to w przypadku szóstki, siódemki w rodzinie może być inna ulga - może być też zwolnienie - niż wtedy, kiedy jest czwórka w rodzinie. To wszystko będzie zależało od radnych oraz organów wykonawczych.

    Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za nowelizacją przedmiotowej ustawy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz niektórych innych ustaw


84 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy