Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Leszek Miller:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani premier Ewa Kopacz oświadczyła wczoraj, że sprawa uchodźców nie jest kwestią tylko jej rządu czy jednej partii, a jest to problem natury narodowej. Podzielam ten pogląd, dlatego też wyprzedzając intencje pani premier, klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożył wniosek, aby Sejm wysłuchał informacji rządu pani premier Kopacz na obradach plenarnych. Swoją drogą jestem zdumiony, że rząd sam nie wystąpił z taką inicjatywą. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jak przebiegały i jak się zakończyły obrady Grupy Wyszehradzkiej, a także obrady ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej.

    (Poseł Rafał Grupiński: Dzisiaj będzie spotkanie z szefami partii.)

    Chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie kierunki polityki polskiego rządu chce realizować pani premier. Jak przygotowywane są ośrodki, które mają przyjmować uchodźców? Jak przebiega współpraca między ogniwami administracji rządowej a ogniwami samorządu terytorialnego? To tylko niektóre sprawy, które powinny być omówione na forum Wysokiej Izby. Ta debata ma znaczenie o tyle, że na forum Unii Europejskiej będą odbywały się kolejne spotkania, podczas których szefowa polskiego rządu powinna znać zdanie Wysokiej Izby.

    Jest jeszcze jedna kwestia. Otóż w tej kadencji widać wyraźnie, że koalicja rządowa marginalizuje kontrolne funkcje Sejmu w stosunku do rządu. Można odnieść wrażenie, że rząd chce kontrolować Sejm (Dzwonek), a to Sejm powinien kontrolować rząd.

    Pani Marszałek! Ma pani okazję zmienić ten stan rzeczy. Proszę uwzględnić ten temat w agendzie obecnego posiedzenia, tak jak to postulowali na posiedzeniu Prezydium Sejmu pan marszałek Wenderlich i nasi przedstawiciele w Konwencie Seniorów. Sprawa jest zbyt poważna, żeby nie była omówiona na forum Wysokiej Izby. (Oklaski)Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny


307 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o: - senackim projekcie ustawy o działaczach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Wybór Marszałka Sejmu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy