Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

45 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (druki nr 3685 i 3768).


Poseł Renata Janik:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pani Prezes! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, druki nr 3685 i 3768.

    Projekt ustawy reguluje dwie kluczowe zmiany: zmianę systemu rejestracji znaków towarowych, z systemu badawczego, który mamy obecnie w kraju, na system sprzeciwowy, oraz objęcie ochroną wzorów użytkowych i przemysłowych na wystawach publicznych w Polsce. Przyjęcie systemu sprzeciwowego spowoduje, że wyłączne prawo na znak towarowy będzie udzielane znacznie szybciej niż dotychczas, co ma duże znaczenie przy intensywnie zmieniających się warunkach rynkowych. Dzięki wprowadzonym zmianom po usprawnieniu systemu rejestracji zyska budżet państwa i zyskają przedsiębiorcy.

    Przedstawiona propozycja zmiany dotycząca wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych odpowiada interesom środowisk zajmujących się w Polsce organizacją wystaw publicznych i jest zgodna z interesami przedsiębiorców zainteresowanych eksponowaniem swoich produktów zawierających wzory użytkowe lub wzory przemysłowe na wystawach publicznych w Polsce.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pani Prezes! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska w pełni popiera sprawozdanie przedłożone przez Komisję Gospodarki i rekomenduje Wysokiej Izbie uchwalenie projektu. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej


174 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy