Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

44 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druki nr 3792 i 3801).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Myślę, że specjalistów znajdziemy i w innych regionach, nie tylko w Warszawie, naprawdę. I kolej, jak mówił pan poseł Elsner, z Łodzi do Warszawy, kolej z Rzeszowa do Warszawy będzie. Ale to na marginesie.

    Pani poseł Barbarze Bubuli chciałabym życzyć więcej wiary w to, co zrobiliśmy wspólnie. W Sejmie zrobiliśmy wspólnie dobrą ustawę. Zrobiliśmy tę ustawę dla ludzi. Przyjęliśmy w trakcie procedowania w Sejmie poprawki, które zgłaszała opozycja. Pani poseł w tej chwili nie ma na tej sali, ale sama zgłaszała poprawki, które zostały przyjęte.

    Mówienie dzisiaj, że przyjdzie jutro nowy prezydent... I co? Wszystkie nasze dobre ustawy, nad którymi pracujemy, będzie odsyłał do Trybunału Konstytucyjnego? Wszystkie są złe? Przecież tak nie możemy nawet mówić, jeżeli mamy mówić o polityce, tak jak prezydent elekt napisał o zgodzie. Ja mam więcej wiary w to, że potrafimy wspólnie pracować nad dobrymi projektami dla ludzi. Ten projekt jest takim dobrym. Jaka będzie praktyka i czy trzeba będzie go zmieniać, to jest sprawa przyszłości i oceny, jak będzie funkcjonował urząd, jakie będą mediacje, jak dobra będzie współpraca rzecznika finansowego z Ministerstwem Finansów, o co zabiega pani minister. Na tym wszystkim nam naprawdę bardzo, bardzo zależy. I mamy więcej wiary w to, że zrobiliśmy dobrą ustawę, która będzie chroniła konsumentów rynku finansowego, ubezpieczeniowego, bankowego, kapitałowego, ta ustawa będzie im dobrze służyła. Ja mam tej wiary trochę więcej niż niektórzy, którzy krytykowali to rozwiązanie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym


11 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy