Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

42 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3790 i 3802).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Chciałabym, żeby pan minister jednak mimo wszystko wyjaśnił różnicę, jeśli chodzi o poprawkę senacką, która mówi o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika, czyli o zasadzie in dubio pro tributario. Myślę, że w tym przypadku nie padały wprost tego typu pytania, w pracach Senatu brali udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, i z tego, co wiem, skłonili się oni do takiego rozwiązania. W tym zakresie inicjatywa pana prezydenta, nad którą dzisiaj, w przeddzień zakończenia prezydentury, będzie przeprowadzone w Sejmie głosowanie, przekazana w toku prac również do Senatu, kończyłaby to postępowanie.

    Chciałabym w tym miejscu, pomimo długiego czasu... Myślę, że pan minister jeszcze wyjaśni (Dzwonek), jaki był tego powód. Mieliśmy duże wątpliwości, jeśli chodzi o przepisy ustawy dotyczące przedawnienia i inne, ale wyciągnięto z tego najważniejszą intencję, z którą prezydent zwrócił się do parlamentu, mianowicie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

    Chciałabym z tego miejsca, po zadaniu pytań, bardzo serdecznie podziękować za tę inicjatywę panu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Myślę, że za tę inicjatywę i za ten przepis będą dziękowali również podatnicy, będą dziękowali za to, że taka inicjatywa została podjęta. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw


11 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy