Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

33 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druki nr 3755 i 3771).


Poseł Beata Kempa:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Zjednoczonej Prawicy mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z druku nr 3755.

    Wysoka Izbo! Jako osoba, która przez 15 lat pracowała w tym zawodzie, powiem, że kurator, który pracuje z dorosłymi, z przestępcami, walczy o ludzką twarz człowieka, kurator, który pracuje z dziećmi, z rodziną, walczy o uśmiech dziecka, ale też o to, żeby czasami te ścieżki mocno wyprostować, ponaprawiać. To ciężka praca i trudno, żeby, ale żadna praca nie hańbi, żeby było jasne, lwią część czasu pracy kuratora zabierało naklejanie znaczków, adresowanie kopert, wkładanie sprawozdań do akt czy takie czynności jak zszywanie akt, bo i taka często bywa praca w sekretariatach. To wszystko umiemy, kuratorzy to wszystko potrafią. Robią to dzielnie i znajdują na to czas, często kosztem swojego czasu, również pracy w domu, gdy na komputerach piszą opinie. To, co jest ważne, to opinie dla sądów, dla sądów rodzinnych, dla sądów karnych, ale przede wszystkim codzienna mrówcza praca, jak powiedziałam, walka o ludzką twarz człowieka. Jeśli wprowadzenie tych poprawek przez Wysoką Izbę zadumy miało na celu niedocenienie ok. 65% zespołów kuratorskich, bo poniżej 10 kuratorów ma 65% zespołów kuratorskich, tj. dokładnie 351 zespołów, a docenienie tylko 189 zespołów, czyli 35%, oznacza, że ktoś po prostu tych statystyk nie doczytał, nie przemyślał tego.

    Wreszcie nie przekonuje mnie argument dotyczący finansowania, bo to jest ważne, w pełni się zgadzam, panie ministrze, że trzeba dbać o finanse państwa, ale państwo nie może być dziadowskie. Jeżeli budżet wymiaru sprawiedliwości jest niezachwiany, ok. 12-miliardowy, jeżeli do tego dodamy jeszcze fakt, że w tej chwili zmniejsza się kwota ryczałtów kuratorskich dla kuratorów społecznych z powodu tego, że zmienił się Kodeks karny i mamy zmianę orzeczeń, jeśli idzie o kary w zawieszeniu, tych kar jest mniej, to już mamy pewne rezerwy, podpowiadam, panie ministrze, które można będzie uzupełnić.

    Bardzo się cieszę, mam wielką nadzieję, że w tej Wysokiej Izbie podtrzymamy mądrą decyzję, uchwalając ustawę. Ona jest potrzebna już. Oczywiście, że kuratorzy mówią, że czekali na to 13 lat. Poprzednie rządy, jestem w stanie podać, ministerstwo jest na pewno w stanie podać statystyki, dawały takie etaty, tyle że jeśli były one w gestii prezesa, to zawsze gdzieś były boki, które trzeba było po prostu zaopatrzyć. To nie było tak, że nie było potrzeby. Zespoły zawsze były gdzieś na ostatnim miejscu, bo w sekretariatach wydziałów, bo przy ściągalności, przy ściągalności mamy bardzo duże potrzeby, ona wciąż kuleje, etaty sekretarskie są potrzebne. (Dzwonek) Państwo wymaga? W tym wypadku wymaga. Rzeczywiście słuszną uwagą jest to, że przy tej okazji być może młodzi ludzie, bardzo dobrze wykształceni, mam nadzieję, znajdą zatrudnienie, bo przecież zespoły poniżej 10 osób są przede wszystkim w małych miastach, może nie w małych, ale w miastach powiatowych. Warto się nad tym zastanowić i myślę, panie ministrze, że dużej straty nie będzie. Jeśli pan tę bitwę przegra, a uzna pan to za stosowne, wie pan, jeżeli się człowiek umie przyznać do błędu, już nie proszę o przeprosiny, to będziemy tutaj wszyscy zgodni i na pewno nie poczytamy tego panu za błąd. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych


122 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Kempa - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy