Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

32 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (druki nr 3751 i 3766).


Poseł Stanisława Prządka:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

    Senat - ta zasadnicza kwestia była już tu wcześniej wypowiedziana przez moich przedmówców - przyjął 13 poprawek. Omówieniu tych poprawek było poświęcone wspólne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Poseł sprawozdawca szczegółowo zaprezentował poprawki w swoim wystąpieniu, dlatego pragnę tylko powiedzieć, że mój klub, klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie oczywiście za odrzuceniem 4. poprawki odnoszącej się do kwestii istotnej i ważnej z punktu widzenia obywateli, z punktu widzenia zakresu przedmiotowego, który w tej poprawce Senatu jest niestety zawężony. Chcemy przywrócić zapis, który przyjął Sejm w uchwalonej ustawie, dlatego będziemy głosować za odrzuceniem tej poprawki, uznając, że jest ona niekorzystna dla obywateli, tych, którzy z tej pomocy mogą i powinni skorzystać. Mój klub wstrzyma się od głosu podczas głosowania nad poprawką 3. We wszystkich pozostałych przypadkach klub będzie głosował zgodnie z rekomendacją przyjętą na wspólnym posiedzeniu dwóch wymienionych komisji. Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


29 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy