Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

29 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druki nr 3753 i 3785).


Poseł Sprawozdawca Leszek Korzeniowski:

    Dziękuję, panie marszałku. Bardzo przepraszam.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wyniki sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Zostało skierowanych do Sejmu 26 poprawek. Komisja...

    (Poseł Cezary Olejniczak: Komisje.)

    ...komisje uznały, że pierwsze trzy poprawki należy odrzucić, 4. poprawkę przyjąć, 5. odrzucić, 6. odrzucić, 9., 15. 18. i 21. przyjąć, a resztę odrzucić.

    Panie marszałku, nie będę komentował tej ustawy, ponieważ byłem osobą, która prowadziła prace nad nią.

    (Poseł Romuald Ajchler: Nawet.)

    To pan powiedział, panie pośle.

    Uważam, że ta ustawa powinna wejść pod obrady Sejmu.

    (Poseł Edward Siarka: Pan jest sprawozdawcą.)

    Tak więc nie powinienem jej opiniować, nie? Tak że mówię, że to jest ustawa, którą Wysoka Izba powinna przyjąć wraz z poprawkami, o których mówiłem. Dziękuję uprzejmie. (Oklaski)Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego


216 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy