Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

26 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. (druki nr 3665 i 3701).


Poseł Renata Janik:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r., druki nr 3665 i 3701.

    W dniu 26 lutego 2015 r. prezesi urzędów własności przemysłowej czterech państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali w Bratysławie umowę o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, w skrócie WIP. Wyszehradzki Instytut Patentowy będzie działał jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych.

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Ale to jest debata, pani poseł, nad sprawozdaniem komisji.

    O projekcie ustawy już państwo mówiliście, przygotowując sprawozdanie komisji.

    Poseł Renata Janik:

    Dobrze, panie marszałku.

    Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym nie pociągnie za sobą obowiązku przekazania tej organizacji żadnych kompetencji organów władzy państwowej. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym wyczerpuje przesłanki określone w art. 89 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.

    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska pozytywnie opiniuje sprawozdanie przedłożone przez Komisję Gospodarki oraz Komisję Spraw Zagranicznych i będzie głosować za przyjęciem ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.


270 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy