Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3761).


Poseł Jerzy Borkowski:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Ruch Palikota mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu nowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, druk nr 3761.

    Omawiany dzisiaj rządowy projekt nowelizujący ustawę dotyczy przede wszystkim przepisów rozdziału 3, tj. ˝Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej˝. Podstawowym założeniem tego systemu było stworzenie jednej, spójnej i ogólnopolskiej centrali ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych z rozbudowaną funkcją informacyjną. W ten sposób przedsiębiorca miałby dokonać samorejestracji i mógłby dokonywać zmian we wpisie. Pierwszy roku funkcjonowania CEIDG pokazał, że bardzo znikoma liczba przedsiębiorców korzysta z tego, bo było to bodajże ok. 3% przedsiębiorców, którzy sami dokonywali wpisów do CEIDG w systemie on-line, pozostała część dokonuje wpisów i kolejnych zmian drogą papierową za pośrednictwem organów gmin.

    W związku z tym system z założenia w pełni oparty na rejestracji on-line stał się systemem bazującym na troszkę tradycyjnej współpracy przedsiębiorca - gmina, której towarzyszy na dzień dzisiejszy wiadomo papierowy obieg dokumentów. To z kolei generuje znacznie większą niż zakładano liczbę błędów popełnianych przy przekształcaniu wniosków papierowych na dokumenty w formie elektronicznej, a w konsekwencji większą liczbę postępowań administracyjnych w sprawie sprostowania wpisu. Nie przewidziano również, jak duża będzie liczba postępowań administracyjnych związanych z nieprawidłowymi wpisami przedsiębiorców w CEIDG, do których wszczęcia i prowadzenia zobowiązany jest, jak wiemy, minister gospodarki.

    Cele i założenia nowelizowanej ustawy przedstawili moi przedmówcy, więc nie będę powtarzał, skupię się może na samym fakcie, można powiedzieć, że nareszcie, że dobrze się stało, że po trzech latach funkcjonowania systemu konieczna jest zmiana i że rząd pochylił się nad nowelizacją ustawy i zaproponował kolejne rozwiązania prawne, które mają na celu sprawniejszą, skuteczniejszą obsługę przedsiębiorców.

    Wprowadzenie zaproponowanych zmian przyczyni się na pewno do skuteczniejszej obsługi przedsiębiorców, dlatego je popieramy. Jestem byłym przedsiębiorcą i nawet obecnym przedsiębiorcą i wiem, co znaczy łatwość dostępu do możliwości otworzenia i prowadzenia działalności, do sprawniejszego systemu rejestracji, żeby nie było potrzeba żadnych oświadczeń, zaświadczeń czy składania przysłowiowej tony papierów, aby zarejestrować działalność. Jest to bardzo ważna nowelizacja, dlatego też Koło Poselskie Ruch Palikota w pełni ją popiera i zaleca dalszą pracę w komisjach. Dziękuję bardzo.Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw


78 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Borkowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy