Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym (druki nr 3676 i 3680).


Poseł Zofia Popiołek:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu koła Ruch Palikota mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, druki nr 3676 i 3680.

    To bardzo dobrze, że powstał ten projekt zmiany, i bardzo dobrze, że jest to projekt poselski i że on został opracowany na głos praktyków. Pozwolę sobie tutaj nie zgodzić się z panem posłem Michałkiewiczem, że to, co wypływa z rządu, jest lepsze. Procedura być może pod względem prawnym jest doskonalsza i nie ma błędów legislacyjnych, takich jak być może są tutaj zauważone przez posła Tomaszewskiego, ale to praktyka weryfikuje uchwalane ustawy i najbardziej poprawny projekt, jeżeli nie spowoduje zamierzonych skutków, po prostu nie ma sensu. Natomiast przy tej demografii, przy starzejącym się społeczeństwie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ludzi wypychać na margines. To ludzie, którym się potyka noga, którzy uzależnili się - to bardzo dobrze, że narkotyki są tutaj uwzględnione - od alkoholu czy narkotyków, jest to dla nich koniec kariery zawodowej, są na marginesie społeczeństwa. Ci ludzie za wszelką cenę przez pozostałą część społeczeństwa, przez władze, przez Sejm powinni być włączeni na powrót, jeżeli się uda.

    Mam nadzieję, że to nie jest koniec prac nad tym i że ta ustawa będzie cały czas monitorowana, jak ona zafunkcjonuje, bo taka jest rzeczywistość, że ustawa ustawą, a życie czasami przynosi różne niespodziewane sytuacje. Na bieżąco każdy akt prawny powinien być monitorowany, a szczególnie dotyczący tak delikatnych materii jak ta warstwa społeczna. Zanim się obejrzymy, niedługo ludzie nam się zestarzeją, pozostali, ci bezrobotni, o słabszym charakterze, będą wykluczeni społecznie, najbardziej zdolne jednostki gdzieś wyjadą i zostaniemy w kraju z taką perspektywą. Dlatego każdy człowiek, który chce powrotu i któremu można pomóc w powrocie do normalnego, pracującego społeczeństwa, zasługuje na taką uwagę i dlatego w pełni popieramy ten projekt. Oczywiście pochylimy się nad tymi poprawkami, które wniósł pan poseł Tomaszewski. A że na pewno będą jeszcze mankamenty i że będzie potrzebne, żeby ustawa była monitorowana, to bez dwóch zdań, ponieważ, jak mówię, życie niesie różne niespodzianki. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym


90 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy