Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 3588 i 3706).


Poseł Zofia Popiołek:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Oczywiście te rozwiązania są bardzo słuszne. Pochylono się nad tym, co nie zostało do tej pory uchwalone, wyrównano to w pewnym sensie, jest to jakieś odzwierciedlenie sprawiedliwości. Nasze koło absolutnie będzie głosowało za przyjęciem tych poprawek. W polityce społecznej jest tak, że na bieżąco musimy śledzić wszystkie podejmowane rozwiązania prawne, ponieważ życie niesie ze sobą tak nieoczekiwane sytuacje, jest taka mnogość zdarzeń, że prawo powinno za tym nadążać.

    Natomiast co do wypowiedzi pana posła Smolarza odnośnie do emerytur, bardzo obawiam się tego, że sprawy emerytur, tak znaczące i tak ważne dla Polaków, staną się przedmiotem kampanii wyborczej. Wszyscy będą szukać nie rozwiązań, które rzeczywiście mają służyć Polakom, tylko populistycznych haseł, co może doprowadzić do tego, że w najbliższej kadencji Sejmu z tym tematem znów będzie trudno się uporać, tym bardziej że wszelkiego rodzaju hasła kampanijne trafiają na populistyczny grunt. Jeżeli chodzi o system emerytalny, wymaga on pochylenia się nad nim, ale w spokoju, z rozwagą i nie na zasadzie haseł kampanijnych - to do panów posłów po lewej stronie. Natomiast oczywiście z tymi rozwiązaniami, które zostały zawarte w omawianym projekcie, zgadzamy się i będziemy je popierać. Dziękuję bardzo.Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych


39 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zofia Popiołek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy