Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druki nr 3663 i 3702).


Poseł Cezary Grabarczyk:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W zasadzie i poseł zadający pytanie, i pan minister mają rację, w tabeli bowiem, która stanowi integralną część projektu ustawy, wymiar sankcji został określony w wysokości od 5 do 50 tys. zł. Natomiast jest jeden przepis szczególny, czyli art. 209c ust. 2, dotyczący jednego przypadku, przy bardzo szerokim zakreśleniu znamion: Kto działa z naruszeniem obowiązków lub warunków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 255/2010/UE, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 tys. do 100 tys. zł. Ale ten maksymalny wymiar kary nie musi być orzekany każdorazowo, ponieważ zarówno rozporządzenie, jak i ustawa przewidują, iż ten wymiar będzie dostosowywany proporcjonalnie do stopnia zawinienia osoby, która się dopuściła tego deliktu. Nadto trzeba powiedzieć, że kary mogą mieć zastosowanie nie tylko w stosunku do kontrolerów, są bowiem przewidziane także przypadki zastosowania tych kar w stosunku do innych podmiotów, m.in. zarządzających lotniskami. To jest tylko drobna korekta.

    Z mojej strony jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej debaty za prace nad projektem ustawy i jeszcze raz wnoszę do Wysokiej Izby o przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Cezary Grabarczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze


34 wyświetleń
Zobacz także:

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Grabarczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Grabarczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Grabarczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy