Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

57 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3727 i 3742).


Poseł Sprawozdawca Krystyna Skowrońska:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdanie jest zawarte w druku sejmowym nr 3742.

    Zanim przedstawię poprawki i powiem o procesie procedowania nad uchwałą Senatu, chciałabym jedną krótką informację przekazać. Pracujemy nad projektem, który w bardzo dobry sposób pokazuje na rynku możliwość tworzenia banków hipotecznych i - co dzisiaj jest niezwykle ważne - udzielania kredytów długookresowych pod emitowane listy zastawne. A zatem w tym przypadku na rynku mamy dzisiaj głównie z depozytów udzielane kredyty i ta formuła posługiwania się pasywami, czyli depozytami, które są na krótkie okresy złożone, w formie udzielania kredytów na długi okres, wyczerpuje swoją możliwość kreowania kwoty kredytów na rynku, potrzebnej w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa płynności. Taka formuła się wyczerpuje. To rozwiązanie jest rozwiązaniem niezwykle istotnym właśnie dla sektora udzielania kredytów długoterminowych. A zatem to dobre rozwiązanie, mówiłam o tym w trakcie opiniowania przez poszczególne kluby tego projektu jako poseł sprawozdawca komisji po pracach nad tym projektem w Komisji Finansów Publicznych.

    Dzisiaj przychodzi mi przedłożyć sprawozdanie komisji o przedstawionej Sejmowi uchwale Senatu. Uchwała Senatu została podjęta w dniu 22 lipca i przedłożona Sejmowi. Komisja w dniu dzisiejszym rozpatrzyła poprawki, które zostały złożone do tej ustawy. Tych poprawek jest 12. Omówię tylko dwie najistotniejsze poprawki, które mają charakter merytoryczny. Powiem, które poprawki są poprawkami doprecyzowującymi, oraz jaka jest rekomendacja komisji, jeśli chodzi o głosowanie nad tymi poprawkami.

    A zatem chciałabym odnieść się do nich szczegółowo i zacząć nietypowo, bo od poprawki 4., którą należy głosować z 6. Ma ona zasadnicze znaczenie, bo w tym zakresie dotychczas obowiązywały przepisy rozporządzenia ministra finansów w sprawie wskazywania czy zapłaty podatku, jeśli chodzi o dochody z tytułu emisji przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji i listów zastawnych. Wskazano, że tego rodzaju zwolnienie powinno być umieszczone w przepisie rangi ustawowej. A zatem w tym zakresie wątpliwości już nie będzie żadnych, a jeśli chodzi o obligacje i listy zastawne emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dochody z tego tytułu będą zwolnione z podatku.

    Poprawka 1. jest poprawką merytoryczną i ważną. Dotyczy ogłoszenia upadłości banku hipotecznego i w tym zakresie dotyczy wypłat i wykupu listu zastawnego. Wątpliwości budziło, czy przepis ten obejmuje również wypłatę odsetek. Senat zaproponował doprecyzowanie tego przepisu i wątpliwości z tym związane zostały rozstrzygnięte.

    Jak powiedziałam, w uchwale Senat zaproponował 12 poprawek. Chcę poinformować, że komisja rekomenduje przyjęcie wszystkich poprawek, wskazuje również, że poprawkę 1. należy głosować z poprawką 12., poprawkę 2. razem z poprawkami 7., 8. i 11., poprawkę 3. z 9., poprawkę 4. z 6., i pozostałe poprawki pojedynczo. Komisja Finansów Publicznych rekomenduje przyjęcie wszystkich poprawek, które zaproponował Senat.

    Jutro będziemy zatem rozstrzygać o jednej z ważniejszych ustaw związanych z rynkiem, gospodarką. Mam nadzieję, że to rozwiązanie przedstawione przez rząd, ta ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych będzie dobrze służyła rynkowi. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw


28 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy