Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

56 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (druki nr 3728 i 3734).


Poseł Maciej Małecki:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ustawa została przegłosowana w Sejmie wczoraj przed południem, a do Senatu trafiła po południu. Stawiam pytanie: Ile czasu mieli senatorowie na zapoznanie się z tym dokumentem, który, jeśli dobrze pamiętam, liczy 91 stron wraz z uzasadnieniem?

    (Poseł Czesław Czechyra: Drugi raz to mówi.)

    I drugie pytanie. Panie pośle, pan powiedział, że to jest najlepsza ustawa, jaka wyszła z Sejmu.

    (Poseł Józef Racki: W tej materii.)

    Panie pośle, dlaczego Polskie Stronnictwo Ludowe wniosło do Sejmu taki projekt ustawy i dlaczego przegłosowaliście taką ustawę, zgodnie z którą rolnik czy właściciel nieruchomości byłby postawiony pod ścianą w negocjacjach z inwestorem? Każdy dzień, w którym nie zgadzałby się na przyjęcie warunków inwestora, zbliżałby go do terminu, w którym musiałby zabrać rodzinę, zwierzęta, cały inwentarz z gospodarstwa i wyprowadzić się bez odszkodowania, które narzuca mu inwestor w trybie siłowym? (Dzwonek) Dlaczego taki projekt złożyliście do Sejmu jako Polskie Stronnictwo Ludowe?Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych


61 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy