Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

56 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (druki nr 3728 i 3734).


Poseł Maciej Małecki:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec uchwały Senatu w sprawie poselskiego projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

    Szanowni Państwo! Ta ustawa była przegłosowana w Sejmie wczoraj. Zaraz po tym trafiła po południu do Senatu i dzisiaj w nocy wróciła do Sejmu. Ustawa, na którą rząd miał 8 lat.

    Przypomnę, że opowieści o pracach nad tym projektem ustawy można przytoczyć już z 2010 r. Przypomnę kolejny raz, że wicepremier Piechociński wiosną 2013 r. obiecywał, że ten projekt trafi do Sejmu do końca 2013 r. Nie spełnił obietnicy, bo projekt nie trafił do Sejmu. Najwyższa Izba Kontroli apelowała do rządu o przyjęcie tej ustawy. I co? I nic.

    Teraz w ekspresowym tempie projekt ustawy trafił do Sejmu, ale nie złożony przez Ministerstwo Gospodarki, chociaż - powtórzę - Ministerstwo Gospodarki było autorem tego projektu ustawy, lecz złożony przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tempo: rano Sejm, po południu Senat i znowu w nocy Sejm. Ustawa, na którą państwo mieliście 8 lat.

    Wysoka Izbo! Budowa linii przesyłowych zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wszyscy, jak tu jesteśmy, zgadzamy się, że proces inwestycyjny w Polsce, zwłaszcza w sektorze sieci przesyłowych, sieci dystrybucyjnych, wymaga usprawnienia, ale państwo zrobiliście z tego karykaturę. To jest zachowanie w stylu takiego lekkomyślnego studenta, który cały rok ma czas na zabawę i myśli, że nauczy się do egzaminu w jedną noc przed egzaminem. Różnica jest tylko taka, że ten student robi to na własną odpowiedzialność, a państwo psujecie takim postępowaniem prawo w całej Polsce.

    Te poprawki Senatu w pewien sposób łagodzą rygory tej ustawy, ale tempo i czas, w jakim wrzucacie do Sejmu ustawy, na które macie lata, nie tylko budzą zaniepokojenie, ale budzą też trwogę, jak one będą stosowane i czy te przepisy nie odbiją się i na inwestycjach, i na ludziach, których będą dotyczyły. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych


100 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy