Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

53 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji (druki nr 3726 i 3736).


Poseł Sprawozdawca Mariusz Grad:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji.

    Senat Rzeczypospolitej w dniu 22 lipca rozpatrzył powyższą ustawę i wprowadził do niej 19 poprawek.

    W dniu dzisiejszym Komisja Skarbu Państwa pochyliła się nad tymi poprawkami, rozpatrzyła poszczególne poprawki i rekomenduje Wysokiej Izbie wszystkie poprawki poprzeć. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji


122 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy