Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

51 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3697).


Poseł Paweł Szałamacha:

    Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Opowiadamy się za skierowaniem tego projektu do komisji.

    Projekt wpłynął 21 lipca bieżącego roku, natomiast jest wieczór 23 lipca. Projekt wraz z uzasadnieniem ma 300 stron. Z czego to wynika? Nie będę wypowiadał się o merytorycznej zawartości tego projektu. Oczywiście jest finisz kampanii, czyli nadrabiamy zaległości w administracji, która teraz się zmobilizowała, oraz priorytety polityczne koalicji rządzącej. Naturalnym rezultatem tego stanu rzeczy jest ta praca. Pozostaje mi jedynie zaprotestować przeciwko temu, bo to jest brak kurtuazji i w ogóle nie ma możliwości merytorycznego zapoznania się z projektami. Jeszcze jestem w dobrej sytuacji, nie jak mój klubowy kolega, któremu przypadło prawo ubezpieczeniowe, które ma kilkaset stron tekstu.

    Nie będę dyskutował o sprawach merytorycznych, ponieważ nie wiem, czy byłbym w stanie nieobecnej pani posłance z Platformy zadać pytanie, czy była w stanie zapoznać się z tym projektem. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Paweł Szałamacha - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw


43 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Paweł Szałamacha - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Szałamacha - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Szałamacha - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Szałamacha - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy