Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

36 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druki nr 3758 i 3797).


Poseł Waldemar Andzel:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

    Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej wprowadził do niej osiem poprawek.

    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za przyjęciem 1. poprawki. Poprawka ta polega na wprowadzeniu wyjątku od zasady, w myśl której w noclegowni i schronisku dla bezdomnych nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Możliwość taka będzie występowała w szczególnie trudnych warunkach, takich jak np. klęska żywiołowa.

    Co do poprawki nr 4 zaproponowanej przez Senat Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za jej odrzuceniem. Czynności dotyczące przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego i świadczenia pracy socjalnej w środowisku powinny być przeprowadzane obowiązkowo w asyście Policji, jeżeli wystąpi o to kierownik ośrodka pomocy społecznej z własnej inicjatywy bądź na wniosek pracownika socjalnego. Chodzi o przypadki szczególne, w których zagrożone może być bezpieczeństwo pracownika socjalnego. Niedopuszczalny jest fakultatywny charakter pomocy Policji, tak jak to zaproponował Senat. Właściwy miejscowo komendant Policji powinien być zobowiązany do zapewnienia pracownikowi socjalnemu asysty Policji, jeżeli taki wniosek zostanie do niego skierowany.

    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się także za odrzuceniem poprawki nr 3.

    Pozostałe poprawki zaproponowane przez Senat, czyli 2., 5., 6., 7. i 8., służą ulepszeniu legislacyjnemu ustawy, dlatego też Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za ich przyjęciem. Dziękuję bardzo.Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej


172 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o funkcjonowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja bieżąca w sprawie opresyjnej ingerencji organów państwa...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy