Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Piotr Król:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Moją dzisiejszą wypowiedź muszę zacząć od wyrazów solidarności z dwoma wybitnymi polskimi parlamentarzystami: Krzysztofem Tchórzewskim i Andrzejem Adamczykiem (Oklaski), którzy w sposób bezpardonowy zostali zaatakowani na łamach najpoczytniejszych gazet. I tak proszę ten mój dzisiejszy głos odebrać.

    Pani Minister! Przechodzę do dwóch konkretnych pytań. Gdyby była pani łaskawa, proszę wskazać Sejmowi Rzeczypospolitej przykład jakiejkolwiek europejskiej kolei, która nie posiada w swoim władaniu sieci przesyłowych energii trakcyjnej oraz podstacji, stacji transformatorowych, rozdzielni energetycznych. Według mojej wiedzy w różnych krajach europejskich ta kwestia została rozwiązana bardzo różnie. Budowa struktur energetycznych jest rozwiązywana na różne sposoby i według różnej podległości, ale zawsze podległość dotyczy państwa, które tymi kolejami zarządza. Albo to jest grupa kolejowa, albo są to zarządcy infrastruktury. W mojej ocenie wszystkie koleje europejskie w warstwie zarządzania infrastrukturą mają wpływ na zarządców energii trakcyjnej. Gdyby pani minister była łaskawa wskazać, czy jest jakikolwiek przykład takiej kolei poza eksperymentem, który państwo dzisiaj przeprowadzają, byłbym zobowiązany.

    Pan minister Grabarczyk był łaskaw odnosić się do dokumentów i ja też do pewnego dokumentu się odniosę. Otóż chciałbym zapytać panią minister, czy znany jest pani raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2010 r. zatytułowany nomen omen ˝Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów na rynkach przewozów kolejowych w Polsce˝. Ten raport stricte dotyczy również PKP Energetyka. Cóż w nim napisano? Według raportu, pani minister, zanim podejmie się decyzję o jakiejkolwiek formie prywatyzacji, choćby częściowej, należy najpierw ustalić, czy ta prywatyzacja będzie korzystna z punktu widzenia faktycznych możliwości zarządzania infrastrukturą wchodzącą w skład sieci PKP PLK SA? Czy sam fakt pozostawania w różnych strukturach właścicielskich obydwu spółek nie wpłynie negatywnie - urząd używa wręcz sformułowania: paraliżująco - na funkcjonowanie PKP PLK SA? (Dzwonek) Czy z punktu widzenia potrzeb kontrahentów tej spółki taki rozdział nie będzie utrudniał realizowania kontraktu? Bardzo proszę panią minister o odpowiedź, w jaki sposób państwo zrealizowaliście zalecenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie tej prywatyzacji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego wynikających z procesu prywatyzacji spółki PKP Energetyka SA


291 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Komunikaty.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy