Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3658 i 3740).

Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Jak miło usłyszeć, że wszyscy popierają projekt ustawy. Jak rozwiązanie jest dobre, to wszyscy to popierają, a mówimy dzisiaj o rozwiązaniu, które już funkcjonowało i się sprawdziło. Efekty tego rozwiązania - pod nazwą ˝kredyt technologiczny˝ - mieliśmy w ostatniej perspektywie: iluś przedsiębiorców z tego skorzystało, te pieniądze zostały pomnożone przez dodatkowe środki przedsiębiorców. Dzisiaj nadszedł czas na zmiany i, po weryfikacji tych rozwiązań, myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, z którego przedsiębiorcy korzystali, właśnie jeśli chodzi o innowacyjność, o technologie.

    Tych kilka zmian, które zostaną wprowadzone tą projektowaną ustawą, ma to usprawnić, skrócić czas od złożenia wniosku do jego rozstrzygnięcia, żeby te procedury nie trwały zbyt długo, bo jest też proces odwoławczy, tutaj mieliśmy dość długie okresy. Chodzi też o obniżenie kosztów, bo zdarzało się, że wnioskodawca, składając taki wniosek, musiał udowodnić, że jego przedsięwzięcie jest innowacyjne, musiał mieć ekspertyzę wykonaną przez jednego czy kilku fachowców, ekspertów i później okazywało się, że to nie zostało, że tak powiem, uznane, a koszty zostały poniesione. W tej chwili to spadnie na ministra gospodarki i na Bank Gospodarstwa Krajowego, który już w inny sposób, zdefiniowany w ustawie, będzie oceniał, czy ten wniosek jest innowacyjny, czy nie. Chodzi o przesunięcie tego z poziomu przedsiębiorstwa na poziom kraju, bo też nie oceniamy innowacyjności na poziomie przedsiębiorstwa, ale na poziomie całego kraju, bo to istotne, abyśmy nie wymyślali czegoś, co już w kraju funkcjonuje, bo to nie prowadzi do szybkiego postępu, a jak sobie tutaj powiedzieliśmy, oczekujemy na szybki postęp, na wykorzystanie możliwości, które daje nam nasz potencjał naukowy.

    Dla przedsiębiorców wdrażanie innowacyjności jest drogie, bo jest trudne, a czasami bardzo ryzykowne. Do mnie bardzo często przychodzą różni ludzie i mówią: mam taki czy inny pomysł, chciałbym to zrealizować, ale mnie na to nie stać. Gdyby mi ktoś pomógł, gdybym miał na to pieniądze... W takim przypadku jeżeli rozwiązanie zaproponowane przez przedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę lub mikroprzedsiębiorcę jest na tyle innowacyjne, że może być rozwijane w kraju, może on skorzystać z kredytu, a później z premii na tę innowację i mieć częściowo spłacony kredyt.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego jest zadowolony z tego, że będziemy mieć kolejną dobrą ustawę. Będziemy ją popierać. Dziękuję bardzo, pani marszałek.


Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw


75 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo działalności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy