Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (druki nr 3667 i 3741).


Poseł Tadeusz Arkit:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pan minister w części odpowiedział już na zadane pytania, więc ja pozwolę sobie tylko jeszcze dołączyć kilka kwestii. Zacznę od tego, że przez któregoś z państwa posłów zostało powiedziane, że następuje tu kolejne ograniczenie, jeżeli chodzi o używanie węgla jako paliwa. Otóż wyraźnie zaznaczamy, że w dotychczas obowiązującym prawodawstwie sejmik może tylko zakazać używania jakiegoś paliwa. W Krakowie zakazano palenia właśnie węglem. Natomiast my dopisujemy drugą kompetencję dla sejmiku, aby sejmik mógł określać parametry kotłów, w których można palić węglem, mówiłem o tym. Zatem poszerzamy ten obszar. Tak sobie to wyobrażam, że ponieważ tego węgla mamy sporo, nasza gospodarka opiera się na tym, należy ten węgiel dobrze wykorzystywać, pozyskiwać z niego energię. Wyobrażam też sobie, że górnictwo nie jest zainteresowane tym, żeby spalać muły w piecach i szkodzić, tylko żeby ludzie kupowali węgiel, który przy wykorzystaniu dobrych pieców nie będzie nam tak szkodził, a do tego będzie czystsze środowisko.

    Druga kwestia. Pan minister już powiedział o kompensacji, więc dodam tylko taki lokalny przykład. Starosta krakowski podał mi taki przykład podczas prac nad przygotowaniem tego projektu ustawy. Otóż w Skawinie jest taki problem, jaki tutaj poruszał pan poseł Rzońca. Przychodzi inwestor, jest teren, chce budować, jest infrastruktura, ale emisja jest za duża. Te przepisy pozwolą na to, aby taki inwestor mógł się porozumieć z samorządem, z osobami fizycznymi, aby też w ramach swojej inwestycji współfinansować na przykład lokalne kotłownie, obniżając w ten sposób poziom emisji. Wówczas może wejść w ten obszar kompensacji między inwestorem a osobami fizycznymi.

    Pani poseł Jagna Marczułajtis pytała też, jak to się będzie przenosiło na inne tereny. Oczywiście sejmik ma kompetencje do tego, żeby na całym obszarze swojego województwa, w poszczególnych miastach i gminach określać te parametry. Wyobrażam sobie, że akurat w naszej Małopolsce sporo uzdrowisk czeka na takie rozwiązania, a przede wszystkim ci, którzy do tych uzdrowisk przyjeżdżają, bo rzeczywiście to jest w wielu przypadkach problem.

    O wsparciu pan minister powiedział już sporo, więc dodam tylko, że Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałą lokalny program pomocy społecznej, czyli program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania lokali związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych. Realizacja tego programu przewidziana jest na lata 2014-2022 przy zaangażowaniu środków finansowych w wysokości prawie 25 mln zł. Oprócz tego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ministerstwo przygotowały program finansowania do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć. W latach 2013-2018 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczyły w sumie kwotę w wysokości 800 mln zł.

    Jeszcze jedno. Z programu KAWKA tylko dla województwa małopolskiego zostały przekazane z narodowego funduszu na realizację takich działań w ramach pierwszego naboru w 2004 r. środki w kwocie 51 mln zł, natomiast w ramach drugiego naboru - 86 mln zł. Oprócz tego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego zakłada możliwość dofinansowania 85% kosztów poniesionych głównie przez osoby fizyczne na wymianę złych, zużytych i wysokoemisyjnych kotłów na nowoczesne kotły. To pewnie jeden z wielu przykładów, bo narodowy fundusz przygotowuje również program termomodernizacji skierowany do osób fizycznych, bo trzeba założyć, że jeżeli będziemy dopłacać do kotłów, to oczywiście nie powinniśmy tych kotłów instalować w budynkach, w których ciepło ucieka przez ściany i okna, które też powinny być uszczelniane. Wyobrażam sobie, że te fundusze po uchwaleniu tej ustawy będą jeszcze większe, co systematycznie co roku będzie powodowało, że będziemy żyć w bardziej czystym środowisku.

    Chciałbym na zakończenie serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej nowelizacji, zarówno parlamentarzystom, jak i w szczególności panu ministrowi. Panie ministrze, proszę przyjąć serdeczne wyrazy podziękowania, również dla osób pracujących u pana, bo były bardzo zaangażowane, dużo pomogły i dużo serca włożyły w tę pracę. Serdecznie dziękuję.Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska


432 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zużytym...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy