Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

33 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Joanna Bobowska:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Program dorzecza górnej Wisły to ochrona przeciwpowodziowa, program od kilku lat opracowany. Kształtuje on pewne takie całościowe podejście do ograniczenia ryzyka w pięciu województwach. Powstały konkretne analizy, mapy. W wyniku tego koszt przewidzianych inwestycji zmniejszył się o połowę, do ok. 5 mld zł.

    Ponieważ pewne ograniczenia Komisji Europejskiej spowodowały, że ten program zmienił swój kształt realizacji, chciałabym zapytać, w jakim zakresie będzie on realizowany i czy nie zagraża to ograniczeniu tych bardzo istotnych zadań. To pierwsze pytanie.

    Drugie moje pytanie dotyczy nie problemu żywiołu, ale coraz bardziej doskwierających nam klęsk suszy na terenach wiejskich w Małopolsce. Jest z tym coraz większy problem. Strażacy muszą interweniować, dowożąc wodę do gospodarstw domowych. Czy w ogóle temat suszy jako pewnej klęski jest również brany pod uwagę, jeżeli chodzi o zagrożenia?

    Trzecia sprawa to temat naszych strażaków ochotników. Słusznie powiedziano wiele ciepłych słów. Chodzi o problem zgłaszania i zawiadamiania o zagrożeniach, o syreny strażackie. W momencie, kiedy ostatnio mieliśmy wichury i był wyłączony prąd, nie mogły działać syreny, w związku z tym strażacy (Dzwonek) nie byli dźwiękiem syren wołani na akcję. Czy jest przewidywany jakiś inny system włączenia ich do sieci elektrycznej, zastępczy, w momencie kiedy prąd jest wyłączony? Dziękuję serdecznie. (Oklaski)Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych


100 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Bobowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy