Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

28 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3522 i 3687).


Poseł Romuald Garczewski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3522.

    Wszyscy już mówiliśmy o tym, co jest celem tego projektu ustawy - uproszczenie przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i nie tylko. Odniosę się tylko do tego, że faktycznie projekt jest obszerny i udało się nad nim mocno popracować w podkomisji oraz w komisji. Zmian jest prawie sto.

    Co najważniejsze, chciałbym podziękować panu ministrowi za to, że zechciał wsłuchać się w głosy, które padały również ze strony producentów i tych małych, i najmniejszych. Dementuję, jakoby ci mali producenci nie mogli być wysłuchani, nie mogli zabrać głosu. Nawet udało się uzgodnić z nimi stanowisko.

    Zgłoszone zostały dwie poprawki przez Polskie Stronnictwo Ludowe oraz poprawki rządowe. Po pierwsze, chodzi o zwolnienie podatników od akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych. Należy podkreślić, aby wszyscy o tym wiedzieli, że będzie to dotyczyło tylko tych odbiorców, którzy są podatnikami akcyzy. Po drugie, chodzi o zwolnienie z akcyzy zakładów energochłonnych, co będzie realizowane poprzez zwrot części zapłaconej akcyzy, której wartość oblicza się według określonego w ustawie wzoru. Dotyczy zwrotu zapłaconej akcyzy od energii przekraczającej wskaźnik energochłonności 3%.

    Myślę, że te dwie zmiany, które zostały zaproponowane w zakresie doprecyzowania wymogów koncesyjnych zgodnie z Prawem energetycznym czy dalej uwzgledniające właśnie dla tych małych przedsiębiorstw wysokość tego zabezpieczenia ryczałtowego, zasady jego stosowania, także dla podmiotów tytoniowych pośredniczących, a nie tylko dla tych przetwarzających, to są bardzo ważne rzeczy.

    Myślę, że przedstawione rozwiązania przyczynią się do ułatwienia większości przedsiębiorców wykonywania działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi. Mam nadzieję, że rozwiązania, których celem jest ograniczenie szarej strefy w obrocie suszem tytoniowym, wyrobami tytoniowymi, związane są ze zwiększeniem obciążeń w przypadku pośredniczących podmiotów tytoniowych, które dokonują obrotu suszem tytoniowym. Takie krytyczne, z wielkimi obawami było moje podejście podczas poprzedniego, pierwszego czytania, które się tu odbyło. Podczas prac w komisji udało się wiele rzeczy wyjaśnić i rozwiać wątpliwości. Mam nadzieję, że te zmiany w nowelizowanej ustawie w dużej mierze przyczynią się do tego, żeby te wszystkie założenia odnośnie do ukrócenia handlu wyrobami akcyzowymi i przeciwdziałania patologii mogły być w duże mierze szybciej zrealizowane.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Kierunek przyjęty przez nas w tych rozwiązaniach jest bardzo korzystny. Wprowadza się wiele zmian, doprecyzowuje się wiele elementów, nie będę ich tu wszystkich wymieniał. Mam nadzieję, że pozwoli nam to na skuteczniejsze i lepsze działanie w związku z realizacją założeń ustawowych. Nie bez znaczenia są te nowe działania, które zmierzają do przygotowania tego, chodzi o pomoc związaną choćby z tym programem dla Śląska, bo to jest bardzo ważne. Większość tych elementów, np. wzmocnienie tych dużych przedsiębiorstw energochłonnych, na pewno w odpowiednim czasie przyniesie korzyści dla gospodarki. Dziękuję bardzo.Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw


71 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy