Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3661).


Poseł Konstanty Oświęcimski:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Cieszę się, że w nowelizowanej ustawie o polskich obszarach morskich pojawiają się kwestie, o które środowisko morskie, żeglugowe zawsze się upominało, których od dawna oczekiwało. Chodzi więc o strefę przyległą, plany zagospodarowania, być może niedługo będziemy świadkami powstawania sztucznych wysp i raf, tego, o czym mówią samorządy nadmorskie.

    Chciałbym jednak zadać pytanie trochę odbiegające od projektu tej ustawy, ponieważ dla tego projektu, w ogóle dla środowiska morskiego jest też ważna tzw. ustawa o ochronie brzegów morskich. Niedawno o tym dyskutowaliśmy i wiem, że w ministerstwie infrastruktury trwają intensywne prace nad nowelizacją tej ustawy. Mam pytanie: Czy pani minister zdąży z tą nowelizacją jeszcze w tej kadencji? Czy ona trafi pod obrady Sejmu? Ta nowelizacja jest od tak dawna oczekiwana przez samorządy nadmorskie, jak również przez urzędy morskie. Chodzi o ustawę, która by rozwiała pewne wątpliwości co do inwestowania w pasy, na których występuje duża degradacja brzegu morskiego i człowiek przegrywa walkę z żywiołem.

    Moje drugie pytanie też tyczy się administracji morskiej. Czy w ministerstwie trwają prace dotyczące pewnych zmian reorganizujących dotychczasową strukturę administracji morskiej? Mam tu na myśli Urzędy Morskie w: Szczecinie, Słupsku, Gdyni, bo często pojawiają się różne, być może niepotwierdzone, informacje, że ta reorganizacja nastąpi i z trzech urzędów pozostaną dwa albo że jeden urząd będzie takim typowym urzędem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i za żeglugę. Chciałbym, żeby pani minister to wyjaśniła i uspokoiła środowisko administracji morskiej, oczywiście jeżeli nic takiego nie ma miejsca. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję za te dwie minuty.Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw


47 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy