Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu (druk nr 3645).


Poseł Konstanty Oświęcimski:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Na wstępie, przed pytaniem, chciałbym podziękować pani minister za upór, determinację i takie profesorskie zacięcie, które doprowadziło do tego, że na koniec tej kadencji udało się wprowadzić tę ustawę o pracy na morzu, jakże ważną, pod obrady Sejmu. Przypomnę, że poprzednie uregulowanie to uregulowanie z 1991 r., a więc jeżeli ta ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., to po 25 latach armatorzy i marynarze polscy, którzy zwiedzili niejeden zakątek świata, oceany, morza, doczekają się nowej ustawy, która poniekąd wychodzi im naprzeciw. Cieszę się, że były tak szerokie konsultacje, w których uczestniczyła cała branża morska, branża żeglugi morskiej, a więc i armatorzy, i strona społeczna, i chciałbym zadać pani minister pytanie: Jak właśnie branża morska przyjęła te rozwiązania, czy tutaj była pełna zgoda? Wszyscy chyba śledziliśmy oczekiwania, jakie pojawiały się z upływem lat. Na pewno nie jest to rozwiązanie doskonałe, które spowoduje, że 2 stycznia 2016 r. duża flota pojawi się pod polską banderą, ale taki krok jest krokiem właściwym. I, kontynuując tę myśl: Czy ministerstwo myśli o kolejnych takich krokach mających zachęcić do powrotu pod polską banderę? Status marynarza zostanie uregulowany tą ustawą (Dzwonek), jeśli Wysoka Izba oczywiście ją przyjmie, i mam nadzieję, że nie będzie już odwiecznych bojów tutaj, problemów z tym, że polscy marynarze uciekają pod inne bandery, a polscy armatorzy korzystają z innych bander. Dziękuję.Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu


62 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy