Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druki nr 3581 i 3639).


Poseł Andrzej Szlachta:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Będzie krótko, naprawdę.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Omawiany projekt ustawy wprowadza nowe zwolnienia podatkowe, które będą miały wpływ na wyliczenie części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin. W uzasadnieniu do projektu tej ustawy minister finansów przekonuje, że sytuacja większości gmin z punktu widzenia subwencji wyrównawczej nie powinna ulec zmianie, ale jednocześnie zaznacza, że mogą wystąpić przypadki zmiany w sytuacji dochodowej gminy, jeżeli wskutek wprowadzonej zmiany dodatkowo wyłączona z podatku powierzchnia nieruchomości jest w istotny sposób większa lub mniejsza od przeciętnej dla pozostałych gmin. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że potencjalne dochody od nieruchomości gmin wynoszą ok. 1 mld zł. Stąd moje pytanie: Jaką część tych szacowanych dochodów mogą stanowić te objęte zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z projektu ustawy, jaki procent tych dochodów? Pytam, gdyż chciałbym się dowiedzieć, jaki procent gmin może utracić subwencję wyrównawczą w całości lub części. Czy to jest marginalne zjawisko, czy to jest jakiś znaczący procent, gdyby pan minister mógł przynajmniej szacunkowo to określić. Bardzo dziękuję.Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


13 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy