Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druki nr 3581 i 3639).


Poseł Andrzej Szlachta:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z druku nr 3581 i sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z druku nr 3639.

    Omawiany projekt ustawy przedłożony przez Senat dotyczy zmian w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zmierza on do wyeliminowania przypadków, w których gmina jako podmiot prawa publicznego pobiera podatek lokalny od własnej nieruchomości nieprzekazanej w posiadanie innych podmiotów. W dotychczasowej praktyce część gmin opłacała podatek z tytułu posiadania nieruchomości, część gmin korzystała ze zwolnień podatkowych na mocy uchwały organu stanowiącego, a jeszcze inne gminy uważały, że nie są podatnikami podatku od nieruchomości, i nie odprowadzały tego podatku ani nie wprowadzały od niego zwolnień na mocy uchwały rady gminy. Już w 2013 r. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wyraziła stanowisko, z którego wynika, że podleganie obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku od nieruchomości przez gminę będącą jednocześnie beneficjentem tego podatku nie jest uzasadnione. Dotychczasowy hybrydowy sposób postępowania gmin w obszarze poboru podatku od nieruchomości rodzi konsekwencje w zakresie wyliczania części wyrównawczej subwencji dla gmin, dlatego uważamy zaproponowane przez Senat zmiany w przedmiotowej ustawie za zasadne.

    Biorąc pod uwagę stanowisko dwóch Komisji: Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze w głosowaniu przyjęcie projektu ustawy z druku nr 3581, który wprowadza jednolite zasady w zakresie opodatkowania nieruchomości gminnych. Uważamy, iż zasadne jest opodatkowanie nieruchomości gminnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz będących w posiadaniu innych podmiotów, w tym innych jednostek sektora finansów publicznych. Bardzo dziękuję za uwagę.Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


12 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy