Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

49 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druki nr 1195, 3500 i 3500-A) - trzecie czytanie.


Poseł Wojciech Penkalski:

    Szanowna Pani Marszałek! Pani Premier! Proszę o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów z uwagi na to, że chciałbym przytoczyć pani wielokrotne wypowiedzi w mediach dotyczące przyjmowania mandatów przez posłów. Sugerując się pani wypowiedzią, przyjąłem mandat karny, nie informując o tym, że jestem posłem. Policjant mi go wręczył. Następnie była sprawa w BSW, czyli Biurze Spraw Wewnętrznych, o cofnięcie mi mandatu, ponieważ o tym nie poinformowałem, i jeszcze wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec policjanta, który mi ten mandat wręczył. (Poruszenie na sali, oklaski)

    (Poseł Rafał Grupiński: Pani marszałek, proszę wyłączyć.)

    Szanowna Pani Premier! W międzyczasie miałem dwie rozprawy w sądzie dotyczące cofnięcia tego mandatu. Następnie w trakcie dwóch kontroli policyjnych nie poinformowałem, że jestem posłem. Przez pół godziny w trakcie kontroli policjanci nie chcieli mi wręczyć mandatu.

    (Głos z sali: To twój problem.)

    Macie odpowiednie dokumenty w komisji regulaminowej dotyczące tego, jak długo trwała procedura wręczenia mi mandatu, tak że zablokowałem na pół godziny patrol, ponieważ ja chciałem, a oni nie chcieli mi wręczyć. (Wesołość na sali) Tak było.

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Oświadczenia są wieczorem.) (Gwar na sali)

    Przepisowo, panie marszałku, żebym miał BOR, to też bym nie płacił mandatów, tak jak pan.

    (Poseł Radosław Sikorski: Czyli popiera pan ustawę.)Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka


69 wyświetleń