Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o kontroli niektórych inwestycji.


Poseł Sprawozdawca Mariusz Grad:

    Szanowna Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! W trakcie drugiego czytania do ustawy o kontroli niektórych inwestycji zostało zgłoszonych 30 poprawek.

    Komisja Skarbu Państwa w dniu wczorajszym zaopiniowała wszystkie poprawki i rekomenduje Wysokiej Izbie odrzucić poprawkę 10. i 11., natomiast pozostałe przyjąć. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o kontroli niektórych inwestycji (cd.)


46 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy