Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! Odpowiadając panu posłowi Abramowiczowi, chcę poinformować Wysoką Izbę, iż podczas prac w podkomisji rząd zaproponował nowe rozwiązania związane z restrukturyzacją kredytów, które wobec klienta będzie stosował bank. A zatem z powodu tego rozwiązania jest taka potrzeba, by procedować sprawozdanie podkomisji w komisji finansów. Na kolejnym posiedzeniu, o czym pan poseł został poinformowany, bo to jest decyzja prezydium komisji, będzie rozpatrywane to sprawozdanie, a zatem jest czas, aby odbyło się również drugie i trzecie czytanie tego projektu na kolejnym posiedzeniu. Myślę, że wyjaśniliśmy sobie tę sprawę. Dziękuję bardzo.

    (Poseł Adam Abramowicz: Pani marszałek...)

    Marszałek:

    Panie pośle, w jakim trybie?

    (Poseł Adam Abramowicz: Sprostowania.)

    Poseł Krystyna Skowrońska:

    Chciałabym nadto uzupełnić, że komisja każdego dnia pracowała od godz. 9 do godz. 22 bądź 23, rozpatrując poszczególne sprawy. Komisja zajmowała się również rozpatrywaniem kwestii części budżetowych dla przygotowania ustawy absolutoryjnej, czyli kwestii realizacji, wykonania budżetu. To była po prostu praca nad innymi projektami, które były terminowe. Ten projekt traktujemy jako niezwykle ważny i będzie on procedowany na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Dziękuję.Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym


11 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy