Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

43 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji podatkowej (druki nr 3577 i 3597).


Poseł Konstanty Oświęcimski:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Powiem jeszcze tylko dwa zdania. Trochę nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że prace w podkomisjach i w ogóle w Komisji Finansów Publicznych trwały tak krótko. Tak mówiła pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę wszystko, co można było zrobić, zostało zrobione na czas. Nie było pośpiechu, wypowiadać mógł się każdy: zarówno posłowie, jak i strona społeczna. Jest na to dużo świadków, są stenogramy. Każdy zainteresowany mógł być na posiedzeniu podkomisji i komisji.

    Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ta ustawa ma taki kształt: stronie rządowej, na czele z panem ministrem Jackiem Kapicą, legislatorom sejmowym, posłom członkom podkomisji specjalnej, Komisji Finansów Publicznych i oczywiście Wysokiej Izbie, która - mam nadzieję - jutro ten kolejny, ostatni już etap tutaj, w Sejmie, zakończy, przyjmując bądź odrzucając poprawki senackie, tak aby pan prezydent już niedługo mógł podpisać ustawę o administracji podatkowej. Dziękuję bardzo.Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji podatkowej


50 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy