Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

43 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji podatkowej (druki nr 3577 i 3597).


Poseł Sprawozdawca Konstanty Oświęcimski:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji podatkowej, druk nr 3597.

    W dniu dzisiejszym kończymy kolejny etap procedowania nad ustawą o administracji podatkowej. Jak wiemy, ustawa wyszła z Sejmu, pochylił się nad nią Senat i w swojej uchwale zaproponował aż 24 poprawki.

    Krótko o najważniejszych poprawkach. Poprawka 1. dotyczy zmiany art. 1. Wprowadza się nową treść, a więc dopisuje kilka wyrazów. Tak że art. 1 będzie brzmiał następująco: Ustawa określa zadania i organizację administracji podatkowej, której celem jest realizacja dochodów z tytułu podatków oraz - tu Sejm dodał - niepodatkowych należności budżetowych, a także zapewnienia obsługi i wsparcia podatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych. To jest ta zmieniana treść art. 1.

    Może nie będę szczegółowo omawiał każdej zmiany, każdego artykułu. Powiem tylko, że komisja proponuje przyjąć większość poprawek, zaś odrzucić poprawki 7., 12. i 24. W przypadku części poprawek komisja finansów sugeruje, aby głosować nad nimi łącznie, dotyczy to np. poprawek 3. i 14.

    Komisja Finansów Publicznych wnosi o przyjęcie poprawek Senatu z wyjątkiem tych trzech wskazanych, tj. poprawek 7., 12. i 24., które proponuje odrzucić. Dziękuję.Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji podatkowej


37 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o administracji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy