Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3525 i 3636).


Poseł Andrzej Szlachta:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W wystąpieniu przedstawiciela Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość podkreślone zostało naruszenie prywatności w zapisach omawianej ustawy.

    Również generalny inspektor ochrony danych osobowych w piśmie skierowanym do Kancelarii Sejmu podkreślił, że nie może zgodzić się na rozwiązanie polegające na udostępnianiu danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców zakładom ubezpieczeń. W świetle proponowanych rozwiązań zakłady ubezpieczeń będą mogły mieć dostęp do danych osobowych zgromadzonych w centralnym rejestrze kierowców w trybie wnioskowym, a także nieograniczony dostęp do danych zgromadzonych w tym rejestrze po wyrażeniu zgody przez ministra spraw wewnętrznych w drodze decyzji.

    Sprzeciw generalnego inspektora danych osobowych wzbudzają również postanowienia art. 1 pkt 14 omawianego projektu ustawy, zgodnie z którymi minister spraw wewnętrznych może udostępnić dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców innym podmiotom niż wymienione w art. 100ag, 100aj projektowanej ustawy, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.

    Dlatego kieruję do pana ministra pytanie: Na podstawie jakich opinii prawnych rząd zdecydował się na wprowadzenie do omawianego (Dzwonek) projektu tych kontrowersyjnych zapisów? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw


14 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy