Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

39 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (druki nr 3475 i 3602).


Poseł Maciej Małecki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Strona rządowa bardzo chętnie przywołuje model niemiecki jako wzór prowadzenia inwestycji sieci energetycznych. Także podczas posiedzenia komisji energetyki słyszeliśmy argumenty, że w Niemczech jest trzy razy więcej sieci niż w Polsce.

    Stąd pytanie, dlaczego nie decydujecie się państwo wzorem przywoływanych Niemiec na prowadzenie linii dystrybucyjnych pod ziemią. Mówię o liniach dystrybucyjnych, bowiem bez nich nawet najlepsze sieci przesyłowe na nic się nie przydadzą. Jednorazowe koszty takich inwestycji są wyższe, ale rekompensują to niższe koszty utrzymania i napraw, nie ma problemów z obniżeniem przepustowości w czasie upałów, nie ma problemów z wichurami, oblodzeniem, szadzią czy protestami mieszkańców. W Polsce, licząc duże miasta, naziemne linie to ok. 80%, podziemne to 20%. W Niemczech proporcje są odwrotne.

    Stąd moje pytanie. Panie ministrze, czy podejmujecie działania, a jeśli tak, to jakie, żeby promować prowadzenie linii pod ziemią zamiast nad ziemią? Nie pytam oczywiście o prowadzenie linii pod ziemią w dużych miastach. Dziękuję bardzo.Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych


67 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy