Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

36 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 3451 i 3627).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym podziękować wszystkim przedstawicielom klubów za tak dobre przyjęcie tego projektu ustawy. Co prawda jest to projekt poselski, ale nie ukrywam, że Ministerstwo Sprawiedliwości wspomagało posłów w tym zakresie, ponieważ, jak powiedziała jedna z pań posłanek, na pewne patologie i niepożądane zjawiska należy szybko reagować. Nie zawsze proces rządowej legislacji, który trwa przeciętnie ok. 1,5 roku, potrafi te niepokojące problemy zdusić w zarodku. Tutaj posłowie z własnej inicjatywy potrafili przygotować projekt, nad którym wspólnie ku pożytkowi środowiska komorniczego procedowaliśmy.

    Chcę powiedzieć, że to nie jest projekt przeciwko komornikom. Komornicy są ważną częścią wymiaru sprawiedliwości i odgrywają bardzo poważną rolę w wymiarze sprawiedliwości. Od ich skutecznej i zgodnej z prawem pracy zależy obraz wymiaru sprawiedliwości i postrzeganie wymiaru sprawiedliwości przez społeczeństwo. Natomiast wszelkie patologie, wszelkie nadużycia w zakresie wykonywania tego zawodu dziesięciokrotnie odbijają się i pogarszają wizerunek całego wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym musimy na to reagować. Nie możemy wyciągać wniosków, że jeśli są pewne czarne owce, to całe środowisko jest temu winne. Tak nie jest. Musimy skutecznie i sprawnie eliminować te osoby z życia publicznego i one nie powinny być funkcjonariuszami publicznymi dla dobra naszego państwa. Demokratyczne państwo prawa nie przyzwala na takie postępowanie, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach, o którym mówiły szeroko media. To jest niedopuszczalne. W związku z tym te przepisy ustawowe mają na celu przede wszystkim usprawnienie. Dlaczego mówimy o usprawnieniu? Ponieważ były przypadki przedawniania się tych deliktów dyscyplinarnych. Nie było przepisów, które w sposób precyzyjny regulowałyby, w jakim terminie ta sprawa ma zostać załatwiona. Dzisiaj mamy przepis ustawowy i sprawa ma być rozstrzygnięta w terminie 30 dni. Po otrzymaniu wniosku o ukaranie przewodniczący komisji dyscyplinarnej powinien w ciągu 7 dni powołać zespół orzekający, czyli zakreślamy pewne terminy.

    Druga rzecz. Dajemy możliwość doręczania nie tylko na adres zamieszkania, ale również na adres kancelarii czy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wprowadzamy zasadę: nie musisz być na posiedzeniu dyscyplinarnym, nie będzie to skutkować odroczeniem, będziemy prowadzić sprawę pod twoją nieobecność. Jednocześnie zachowujemy tutaj jedną ważną rzecz: nadzór ministra sprawiedliwości nad postępowaniem dyscyplinarnym. Mamy zaufanie do samorządu komorniczego, że będzie występował z wnioskami dyscyplinarnymi, ale minister sprawiedliwości chce mieć jeszcze w odwodzie możliwość występowania z wnioskami dyscyplinarnymi tam, gdzie będzie ze strony samorządu bezczynność.

    Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za pracę nad tą ustawą i proszę o jak najszybsze jej uchwalenie. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji


34 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy