Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

33 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3460 i 3626).


Poseł Andrzej Dąbrowski:

    Dziękuję bardzo, pani marszałek.

    Pani minister, naprawdę dla mnie najważniejsze jest dobro konsumenta. Tamtą poprawkę, o której pani mówiła, zgłaszałem do pkt 36b. Dzisiaj te poprawki są do pkt 36c i 36d. Mam tylko jedną prośbę do ministerstwa. Proszę, aby pani minister po prostu przeczytała te poprawki i to uzasadnienie i zastanowiła się nad tym, czy są one dobre, czy złe. Mnie tylko o to chodzi, naprawdę. Dziękuję.

    (Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska: To nie to.)

    Tak, wtedy dałem to do innego punktu, pani przewodnicząca, z całym szacunkiem, a te dotyczą zupełnie czego innego.Poseł Andrzej Dąbrowski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw


69 wyświetleń

Zobacz także: