Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

31 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Andrzej Szlachta:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ze sprawozdania Urzędu Zamówień Publicznych za 2014 r. wynika, że wartość udzielonych zamówień publicznych zmniejszyła się o 10 mld zł w stosunku do 2013 r. Udzielono zamówień o wartości 133 mld zł. Udział zamówień publicznych udzielonych podmiotom zagranicznym w Polsce w 2014 r. wyniósł 3%. Inaczej wygląda procentowy udział wartościowy zamówień publicznych udzielonych w minionym roku wykonawcom zagranicznym. Wykonawcy ci otrzymali zamówienia o wartości 13,5 mld zł, co stanowi 14% wartości wszystkich zamówień. Najwięcej środków otrzymali wykonawcy zagraniczni na roboty budowlane, była to kwota 10 mld zł. Największe kwoty przypadły przedsiębiorstwom z Hiszpanii, Niemiec i Włoch.

    Do pana prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kieruję pytanie: Jak traktowane są w danych przytoczonych w sprawozdaniu firmy z kapitałem mieszanym, polskim i zagranicznym? Drugie pytanie: Która firma zagraniczna wykonała w 2014 r. zamówienie o największej wartości? Dziękuję bardzo.Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w strukturze zamówień publicznych na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2014


17 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy